Selecteer een pagina

Privacybeleid

De bescherming van privacy is belangrijk voor u en voor ons. Frans met Helma gaat dan ook zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en verwerkt deze in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Deze verklaring beschrijft in het kort wie verantwoordelijk is voor de verwerking van de persoonsgegevens voor Frans met Helma, welke persoonsgegevens van de gebruikers van fransmethelma.nl worden verwerkt en met welk doel dit gebeurt. Verder wordt beschreven aan wie de persoonsgegevens verstrekt kunnen worden, wat de rechten zijn van de gebruiker en hoe deze rechten kunnen worden uitgeoefend.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens?

Frans met Helma is verantwoordelijk voor het verwerken van persoonsgegevens voor alle fransmethelma.nl.

Kamer van Koophandel

Frans met Helma, gevestigd te Waskemeer, KVK-nummer 72408499.

Waarom worden persoonsgegevens verwerkt?

Frans met Helma verwerkt persoonsgegevens in meerdere processen:

 • Het beoordelen van en het accepteren van u als toekomstige klant
 • Het uitvoeren en afwikkelen van overeenkomsten
 • Het afhandelen van vragen en opmerkingen van gebruikers
 • Het personaliseren van content op onze websites

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Bij het invullen van het contactformulier voor vragen of opmerkingen worden de volgende persoonsgegevens van de gebruiker verwerkt, indien deze door de gebruiker worden ingevuld:

 • naam
 • e-mailadres

Bij het invullen van het intakeformulier worden de ingevulde gegevens van de gebruiker verwerkt. Hierbij gelden de volgende gegevens als “verplicht” en worden daarom met zekerheid verwerkt:

 • naam
 • adres
 • postcode
 • woonplaats
 • aantal jaren schoolfrans
 • gewenste cursus

Aan wie worden persoonsgegevens verstrekt?

Er worden geen persoonsgegevens aan derden verstrekt, zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van u.

Recht van inzage, correctie en recht van verzet

U heeft het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van uw gegevens. Dit kunt u aan ons vragen via ons contactformulier. Om misbruik te voorkomen, kunnen wij u daarbij vragen om identificatie.

Hoe lang bewaart Frans met Helma de betreffende gegevens?

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor het doel waarvoor ze verzameld zijn of waarvoor ze verwerkt worden.  Frans met Helma heeft de nodige beveiligingsmaatregelen getroffen die gegevens beschermen tegen verlies of beschadiging en/of kennisneming en inzage door onbevoegden.

Gebruik van cookies

Frans met Helma maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief onze Adwords-advertenties bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Website fransmethelma.nl

Op de websites van Frans met Helma treft u een aantal links aan naar andere websites. Frans met Helma kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van deze website, voor meer informatie over de manier waarop zij met uw gegevens omgaan.

Vragen

Heeft u na het lezen vragen of opmerkingen over ons privacybeleid? Neem dan contact op met Frans met Helma door een brief te sturen naar:

Frans met Helma
Schansdijk 3
8434 ND Waskemeer
KVK-nummer: 72408499

Wijzigingen

Frans met Helma behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy- en cookiebeleid. Wij adviseren u dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht. Indien Frans met Helma een belangrijke wijziging doorvoert, die gevolgen heeft voor de wijze waarop Frans met Helma uw persoonsgegevens verwerkt, dan zullen wij dit kenbaar maken via een berichtgeving op onze websites.

 

Schansdijk 3
8434 ND Waskemeer

KvK nr 72408499

0516 - 42 66 24
06 - 30 98 89 37