Selecteer een pagina

Algemene Voorwaarden

 1. Met een cursus bij Frans met Helma wordt zonder extra kosten een ‘carte de membre’ uitgereikt, die (vaak gratis) toegang geeft tot alle activiteiten van alle afdelingen van de Alliance Française in Nederland.
 2. De cursus gaat door bij minimaal 6 cursisten en en de groep telt maximaal 12 cursisten.
 3. Bij ziekte van een docent krijgt de cursist bericht middels sms, whatsapp, telefoon of mail. De uitgevallen les wordt later ingehaald.
 4. Tijdens de schoolvakanties worden doorgaans geen lessen gegeven.
 5. Tot de herfstvakantie kunt u (in overleg met de docent en cursuscoördinator) overstappen op een ander niveau.
 6. Als u definitief kiest voor een groep, verplicht u zich de bijbehorende methode/boeken aan te schaffen.
 7. Restitutie van lesgeld vindt uitsluitend plaats als Frans met Helma genoodzaakt is een cursus te annuleren of wanneer een aspirant cursist niet kan worden geplaatst omdat de cursus is volgeboekt. Als er lessen vooruitbetaald zijn, en de cursist kan om wat voor reden dan ook de les(sen) niet volgen, en/of de cursist maakt geen afspraak om de les(sen) in te halen, dan vervalt het recht op inhalen van die les(sen) na 6 maanden. Restitutie van het lesgeld is dan ook niet mogelijk.
  Lesmateriaal en eventueel examengeld zijn niet bij het les-/cursusgeld inbegrepen. Er kan een bijdrage worden gevraagd voor kopieerkosten.
 8. Als iemand mondeling, telefonisch of per mail te kennen heeft gegeven een cursus te willen volgen en daarna besluit de cursus toch niet te volgen, blijft wel de betalingsverplichting staan. De cursus zal dan betaald moeten worden.
 9. De cursuscoördinator heeft het recht om bij gebleken noodzaak wijzigingen aan te brengen t.a.v. lesrooster, docenten of locaties.
 10. Om cursisten bekend te maken met het cultureel programma van de Alliance Française Friesland kan een les worden vervangen door het deelnemen aan een culturele activiteit onder begeleiding van de docent.
 11. Tijdens bijeenkomsten van Frans met Helma en de activiteiten van de Alliance Française Friesland kunnen foto’s worden genomen waarop u zichtbaar bent en die worden geplaatst in nieuwsbrieven, op de internetsite en op social media.
 12. Inschrijving tijdens het lopende cursusjaar is mogelijk. Het cursusbedrag wordt dan naar evenredigheid berekend; er wordt € 25,– administratiekosten in rekening gebracht.
 13. De Alliance Française Friesland / Frans met Helma is niet aansprakelijk voor schade aan of het verloren gaan van persoonlijke bezittingen.

 

Schansdijk 3
8434 ND Waskemeer

KvK nr 72408499

0516 - 42 66 24
06 - 30 98 89 37